artikkelbilde

Å levere godt spillstoff er tidkrevende, vanskelig og ikke minst kostbart. I tiden etter PressFire forlot Dagbladet har det måtte prioriteres hardt innenfor hva det skrives om og hva som blir dekket, men det har alltid vært et underliggende ønske om å gire opp.

Nå får vi hjelp til å gjøre akkurat det: Stiftelsen Fritt Ord går inn med støtte slik at PressFire kan fortsette med god uavhengig dekning av dataspill.

PressFire har fått 150 000 kroner fra prosjektet «Norsk Journalistikk», som Fritt Ord forvalter for å støtte norsk journalistikk, opprettet for å sikre mangfoldet innenfor journalistikken i den krevende tiden tradisjonelle medier er inne i. Midlene er i utgangspunktet tiltenkt reportasjer og kritikk av spill.

Ifølge direktør ved Fritt Ord, Knut Olav Åmås, kommer støtten på et tidspunkt hvor norske mediehus på uforståelig vis har trappet ned nettopp dekningen PressFire jobber med:

- Stiftelsen Fritt Ord er veldig glad for at det fortsatt finnes miljøer og publikasjoner i Norge som er interessert i å utvikle spilljournalistikken inkludert kommentarer og kritikk/anmeldelser. Det er jo veldig trist at de største mediene ikke lenger ser at spill er et av vår tids viktigste kulturuttrykk. I stedet for å styrke nyhets- og meningsjournalistikken omkring dataspill har jo f eks VG, Dagbladet og Aftenposten nesten kuttet den ut. Det er vanskelig å forstå, sier Åmås, og legger til:

- Av disse grunnene er Fritt Ord i alle fall glad for søknader som gjelder spilljournalistikk, og PressFires satsinger fremover støtter vi nå med forventning! Tidligere har vi også vært med på å utgi en bok og arrangere debatter om spill, og det siste kommer vi til å gjøre igjen, for å bidra til å holde oppe en kritisk offentlighet om dataspill. Historien om Mats Steen viser hvor spennende og ukjent stoff det er for mange.

Ansvarlig redaktør i PressFire, Jarle Hrafn Grindhaug, sier det både er flott at Fritt Ord har spill på agendaen, og ser frem til å pushe spill videre.

- Det er ingen hemmelighet at spill har blitt et svært utfordrende kulturområde å dekke. Ironisk nok er det større enn noensinne, men også vanskeligere å drive butikk og kritisk journalistikk innen. Det er også blitt mye vanskeligere i skille reklame fra frittstående journalistikk, sier Grindhaug.

- Derfor er vi svært glade for at Fritt Ord ikke bare bidrar med midler til det vi håper skal bidra til en berikning i den offentlige debatten om spill, men også selv har fulgt med i utviklingen og har kulturuttrykket på agendaen.

PressFire har tidligere samarbeidet med Fritt Ord rundt antalogien «Digitale Liv – nye ord om spill», hvor ti tekster som omhandlet folks personlige forhold til spill ble utgitt som bok.

I den forbindelse ble det også avholdt en rekke diskusjonsfora og paneldebatter rundt forskjellige problemstillinger i og om spill, blant annet bruken av krig som underholdning.

Du kan lese de ti vinnertekstene her. Det er også mulig å se opptakene av de forskjellige paneldebattene i denne spillelista.